درباره ما

اطلاعات مختصری از تیم هاستینگ دکترهاست


هاستینگ دکتر هاست از جمعی از دانشجویان و دانش آموزان فعال در عرصه کامپیوتر و وب هاستینگ تشکیل شده و فعالیت خود را از 31 خرداد ماه سال 1397 فعالیت خود را شروع کرده.

هاستینگ دکتر هاست در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 توسط تیم بیت ایجاد و از تاریخ 1 اسفند ماه همان سال فعالیت خود را با مدیریت جدید به نام آقای امیرحسین رضایی فعالیت خود را ادامه داده.